Prezentare

Tradiția construcției de vagoane în Arad va avea continuitate prin calificarea tinerilor elevi în meseriile specifice domeniului.


EducămCalificămAngajăm

Ce este Școala Profesională Astra

Ținând cont de faptul că şcolile profesionale au fost desfiinţate, tinerii nu reuşesc să mai dobândească o calificare într­o meserie, iar forţa de muncă calificată din industrie este îmbătrânită, Patronatul Societăţii ASTRA Vagoane Călători a hotărât să se implice direct în rezolvarea acestor probleme prin înfiinţarea propriei şcoli private de meserii. Şcoala Profesională,, ASTRA” dispune de o bază materială excelentă, elevii nu invata doar teorie, ci beneficiază de ore de practică în fabrică, acolo unde se produce efectiv şi învaţă cum se construiesc tramvaiele şi vagoanele de călători. La Şcoala Profesională,, ASTRA” zicala populară ,, meseria e brăţară de aur”nu e doar o vorbă în vânt, ci convingerea tuturor elevilor că prin muncă multă se poate învăţa bine o meserie. Şcolile de meserii sunt de fapt temelia dezvoltarii elevilor in plan personal si cele care slujesc la schimbarea in bine a societatii romanesti.

  • Specializări
  • Sudor
  • Lăcătuş
  • Construcţii metalice şi utilaj tehnologic
  • Electromecanic material rulant
  • Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice
  • Operator maşini cu comandă numerică

Patronatul a avut iniţiativa înfiinţării unei Şcoli Profesionale , care să pregătească tinerii pentru meseriile de sudor, strungar, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, electromecanic material rulant, electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice, operator maşini cu comandă numerică .

Şcoala Profesională ASTRA a primit avizul de funcţionare de la Ministerul Educaţiei Naţionale, iar anul şcolar 2015-­2016 este primul, dintr­-un lung şir, în care la Arad sunt pregătiţi tineri dornici de muncă şi cunoaştere.

Elevii nu numai că primesc gratuit educaţia necesară, atât cea teoretică cât şi pe cea practică, dar şi beneficiază de o bursă 200 de lei de la Guvernul României . După terminarea studiilor absolvenţii vor fi încadraţi la fabrica Astra în meseriile pe care le­ au studiat la şcoală.

Avem aşadar în faţă, nu numai o ofertă educaţională serioasă, dar şi răspunsul la dureroasa întrebare: unde mă voi angaja când termin studiile? Şcoala Profesională ASTRA şi Societatea Astra Vagoane Călători S.A. sunt deja răspunsul pentru mulţi .

Şcoala Profesională ,,ASTRA” este prima şi singura instituţie de învăţământ înfiinţată de un investitor român după 1990

Astra inseamnă istorie, tradiţie, valoare, profesionalism şi multă muncă.

Să privim cu încredere spre ziua de mâine, spre viitor!

Contactează-ne pentru orice fel de întrebări